No està previst que estiguin sectoritzats. Per tant es podrà obrir el contenidor que es vulgui. En cas que hi hagi un contenidor que es satura, es podria arribar a plantejar la possibilitat de fer-ho, però sempre posant-se d’acord amb la ciutadania.