Els envasos ocupen molt d’espai si no estan comprimits. Si s’aixafen i es comprimeixen, el volum es redueix molt. De tota manera, un cop iniciat el servei i quan aquest porti un temps en funcionament, se’n farà una revisió i es valoraran els canvis necessaris.

Si no et caben a dins del cubell, els dies de recollida pots posar els envasos que no et càpiguen en una bossa al costat cubell blanc.