En separar bé els residus, la fracció resta disminueix molt en pes i volum; a més a més, és una fracció que amb una bona separació no fa pudor. Hi ha molts municipis que només recullen la resta cada 15 dies!! Evidentment aquests són els millors de Catalunya, però això vol dir una vegada per setmana és suficient.