En cas de venda, donació o qualsevol altre cas de transmissió d’un bé immoble, el termini per fer la declaració de l’impost de la plusvàlua és de 30 dies hàbils des de la data de l’escriptura.

En cas d’herència, el termini és de 6 mesos naturals des de la data de la defunció del causant.

Aquest termini només s’entèn a efectes de fer la declaració amb l’administració, no per fer efectiu el pagament. L’Ajuntament de Cunit no fa el càlcul en el mateix moment de la presentació de la sol·licitud al registre d’entrada. Juntament amb la sol·licitud específica de càlcul de plusvàlua s’haurà d’adjuntar l’escriptura o nota simple corresponent. Podeu descarregar el model de sol·licitud fent clic aquí.

Disposeu de la següent aplicació per fer un càlcul orientatiu de l’import a abonar.

Com obtindre el Valor del Sòl?

Accedir al web www.base.cat i clicar l’opció “Justificants de Pagaments Domiciliats (CRD)“.

Omplint les dades que es demanen podreu obtenir el vostre rebut complet en PDF. En aquest document podreu localitzar, entre altres dades, el valor del Sòl.

AutoCàlcul Plusvàlua

%%

%

*Dades obligatories

Nota: Tota la informació aquí mostrada és orientativa a qualsevol efecte pels ciutadans i en cap cas donarà validesa a cap acció legal.