Sí, tant de forma presencial com mitjançant l’administració de la llet que la mare s’hagi extret prèviament (en aquest cas, és necessari que la llet arribi a l’escola degudament emmagatzemada i transportada en nevera portàtil o bossa isotèrmica).