Hi ha tres canals marcats amb balises a la platja, al davant del carrer Juli Cèsar (espigó 1), al davant del carrer Estació (espigó 4) i al davant de la carrerada Santa Coloma (espigó 6). Però l’únic adaptat per a l’entrada a l’aigua amb embarcació actualment es el que hi ha al carrer Estació (espigó 4).