Està permès a les zones urbanes i urbanitzades que estiguin a més de 500 metres de terrenys forestals.

Està prohibit a terrenys que estiguin a menys de 500 metres de terrenys forestals, des de el 15 de juny a 15 de setembre.