Està prohibida a totes les zones urbanes i urbanitzades del municipi.

Només es permeten en terrenys agrícoles prèvia comunicació o autorització en funció de la temporada.