La taxa no pujarà pel fet de passar a implantar la recollida porta a porta. Però si el municipi NO aconsegueix augmentar la seva taxa de reciclatge de forma global, sí que augmentaran els costos de recollida i tractament de residus a tot al municipi.