Per reforma una cuina, sempre que siguin obres i/o actuacions que no modifiquin distribució, ni estructura (canviar mobles de cuina…) s’ha de fer amb règim de comunicació (assabentat)

Tramitar electrònicament