Per reforma un bany, sempre que siguin obres i/o actuacions que no modifiquin distribució, ni estructura (canviar sanitaris…) s’ha de fer amb règim de comunicació (assabentat)

Tramitar electrònicament