Per sol·licitar certificats literals de naixements, matrimonis o defuncions.

Presencialment a les dependències del Registre Civil de Cunit.

Els certificats literals són:

De Naixement.

De Matrimoni.

De Defunció.

També ho podràn sol·licitar pel correu electrònic del Registre Civil de Cunit que és: registrecivil@cunit.cat

Hauran de fer constar la data de la inscripció i el Tom i la Pàgina del llibre de registre on consta inscrita la persona de la que es vol certificar, dades que trobarà al llibre de família.

I una adreça de correu postal per poder enviar-li el certificat sol·licitat