Per recollir el material, hi haurà diversos dies, repartits en dues setmanes.

Les persones que no puguin assistir-hi, podran aconseguir el material, a través d’una altra persona, sempre i quan portin el full de protecció de dades signat per la persona que paga la taxa, o adreçant-se al punt fixe de recollida de material que s’habilitarà a partir de l’1 de març al Parc Mediambiental, en el seu horari habitual de funcionament.