KIT PORTA A PORTA:

  • Del 6 al 29 de febrer, de dimarts a dissabte, de 9:30 a 13:30h i de 17 a 20h a Cal Cego i l’Antic
  • A partir de l’1 de març, al Parc Mediambiental de Cunit, en el seu horari  4

de funcionament habitual.

  • IMPORTANT!
    • Cal portar el full de protecció de dades signat pel titular de la taxa d’escombraries. Si aquesta persona és fora i no pot venir, se li pot fer arribar el full en digital a través del correu electrònic.
    • Si hi ha canvi de titularitat recent, portar fotocòpia conforme paga la taxa per comprovar que va a nom

TARGÈTA DEIXALLERIA/ÀREA D’EMERGÈNCIA/CONTENIDORS INTEL·LIGENTS:

  • Si l’habitatge és seu des de fa més de dos anys pot anar a recollir-la al Parc
  • Si fa menys de dos han d’anar a medi ambient de l’ajuntament.