Un cop formalitzada la matrícula, caldrà sol·licitar la bonificació per a la jornada completa mitjançant una instància a l’Ajuntament.