El servei de recollida porta a porta és gratuït per a tots els veïns de Cunit i es realitza cada dilluns de l’any. En cas de ser festiu el servei es realitzarà el dia laborable següent.

Per a sol·licitar el servei de recollida cal avisar sempre abans de treure res al carrer.

Trucar al telèfon 977 67 49 79 de dilluns a divendres, de 10.00h a 13.00h.

Trucar al telèfon  636 665 110 els dissabtes de 09.00h a 12.00h

La poda s’ha de deixar en bosses, sacs o feixos i el volum per dia no podrà excedir de 3 m

Els voluminosos (mobles, joguines, electrodomèstics..) no podran excedir d’un màxim de 5 objectes.

Les restes de poda i/o voluminosos s’han de deixar a la vorera al costat de la porta de l’habitatge el diumenge a la nit.

No es recullen: restes de runa, fibrociment (uralita), fibra de vidre, radiografies.

Cal recordar que també es poden dipositar aquests residus en el Parc Mediambiental de Cunit a la carretera de Sant Antoni s/n