Serà un canvi progressiu:                                                                                    1

Fase 1:

  • Implementació del nou model de recollida comercial
  • Inici de la recollida: 18 de setembre del 2023

 

Fase 2:

  • Implementació del nou model a la recollida domèstica
  • 1 de Març del 2024: Inici recollida porta a porta

 

Fase 3:

  • Estiu 2024: Entrada en funcionament dels contenidors intel·ligents