PAS 1: 

Accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

PAS 2:

Entrar a l’apartat “Catàleg de Tràmits” i cerqueu el procediment que voleu tramitar. Per cercar un procediment es pot fer de les següents maneres:

  • Obrir el desplegable i cercar la matèria que necessiteu
  • A través del quadre de cerca anomenat “Buscar tràmits

En cas que el tràmit desitjat no estigui disponible per a la tramitació electrònica, podeu utilitzar el tràmit “Instància General“.

PAS 3:

Un cop triat el tràmit desitjat clicar “Tramitació Electrònica“.

PAS 4:

Per poder iniciar el tràmit cal identificar-se. Podreu escollir entre les diferents opcions que ofereix la seu electrònica.

En cas de no disposar de cap mitjà d’identificació, podeu donar-vos d’alta al moment al servei d’identificació IdCat Mòbil. 

IMPORTANT: Cal tindre en compte que si la identificació es realitza mitjançant l’IdCatMòbil, s’haurà de fer servir cada vegada un codi nou. Cada tràmit que es faci a la Seu Electrònica necessita d’un codi diferent.

PAS 5:

Omplir el formulari amb les dades sol·licitades. 

Cada tràmit pot sol·licitar dades específiques per al seu procediment.

PAS 6:

En aquest pas podreu carregar tota la documentació que estimeu oportuna per la vostra sol·licitud. Es pot donar el cas que un tràmit sol·liciti documentació obligatoria.

PAS 7:

Obtindreu un resum de tota la sol·licitud i cal revisar que la informació i documentació sigui correcta. Tot seguit, podreu signar la sol·licitud electrònicament.

PAS 8:

Si tot és correcte, obtindreu el rebut i la minuta del registre d’entrada de la vostra sol·licitud.