Has d’iniciar sessió amb les teves dades: usuari (NIF) i contrasenya o bé, donar-te d’alta si encara no ho has fet.

L’aplicatiu ja té enregistrat el teu perfil laboral (formació, experiència, etc.) i determina a quines ofertes de feina et pots apuntar seguint els criteris sol·licitats per l’empresa . Per tant, només et pots apuntar en les ofertes que compleixis els requisits establerts a l’oferta de feina.

El personal del SOM Cunit posteriorment farà una validació del currículum.