Sí. El personal de l’Arxiu Municipal atendrà les peticions de consultes dels usuaris/ciutadans per rigorós ordre d’entrada de sol·licituds, tot respectant els canals i les instruccions internes sobre l’accés a la informació pública, transparència  i de bon govern, establert en la llei 19/2014, i aplicant  en temps de resolució el mínim possible sempre que s’aporti les dades informatives mínimes per la seva recerca. En altres supòsits el temps és variable.

Properament, es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament (consulta en línea), els continguts dels fons documentals que integren l’Arxiu Municipal (en preparació ).