Des d’aquest matí a les 06:00h, no es pot sortir del municipi fins el proper dilluns a la mateixa hora, si no és per causes majors o justificades.

Aquesta és una de les noves mesures que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa i juntament amb la del confinament perimetral de Catalunya pretenen contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori català. Aquesta mesura compta amb les següents excepcions per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) A causa de força major o situació de necessitat.
k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

S’exceptuen d’aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d’octubre i 1 de novembre.

S’exceptuen d’aquesta restricció les activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Salut recorda que cal adoptar com a estratègia de desplaçaments, la basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

Informació sobre el confinament nocturn.

Informació sobre les restriccions i descàrrega del Certificat d’autoresponsabilitat.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email