Us proposem respondre aquesta enquesta per a conèixer quines són les vostres principals inquietuds i prioritats respecte el civisme i la convivència al municipi.

Els resultats obtinguts  facilitaran  la  redacció  de  la nova  Ordenança de Civisme i Convivència i una primera diagnosi de problemàtiques que precisin d’una cerca de solucions més immediata.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració