L’ajuntament de Cunit ha aprovat, provisionalment, el Pressupost General per l’exercici 2020 en un Ple Extraordinari celebrat avui 4 de desembre, amb un total de 21.868.581€.

Destaca d’aquest Pressupost que no es recull increment en els ingressos, i el capítol destinat a inversions passa de 564.000€ l’any actual 2019, a un total de 2.000.000€ pel 2020. Entre aquestes inversions destaca un important Pla d’Actuació a la via pública de 250.000€, la compra de sòl urbà per a la construcció de vivenda social per un import de 300.000€, es continua amb l’adequació de la xarxa d’aigua amb actuacions previstes per un import de 219.000€, diferents actuacions a les escoles Cossetans i Sòlcunit en 60.000€ i la restauració integral de la Llar d’Infants Les Marietes amb un cost, per a la seva nova posada en marxa, de 100.000€.

Aquestes són algunes de les actuacions que contempla el Capítol 6 d’inversions, però el Pressupost també inclou novetats i serveis recuperats a banda de la Llar d’Infants, com el Bus Urbà amb un cost per 2020 de 118.000 euros, els Programes Esportius gestionats per l’Ajuntament amb un valor de 80.000€, i noves partides inexistents fins al moment com la de la regidoria de Protecció Animal, dotada amb 79.000 euros.

En el capítol de despeses cal tenir en compte un increment en el preu d’abocador pel que fa a la gestió de residus, un preu que s’ha apujat per 2020 i que representarà 318.000 euros més que en 2019, amb un total d’1,200.000 euros. El Capítol de subvencions a tercers (llibres de text, entre d’altres) també ascendeix  en un 17%.

El Pressupost de l’Ajuntament per 2020 contempla els impostos com la principal font d’ingressos, entre l’IBI i la resta de taxes i preus públics suposen el 84% del total.

L’endeutament de l’Ajuntament de Cunit baixa del 52% al 49% per 2020.

El Projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Cunit per a l’exercici 2020 es presenta sense dèficit inicial i existeix un anivellament financer entre l’estat d’ingressos i l’estat de despeses. Aquest pressupost ha de continuar en la línia de compliment dels Plans d’Ajustos aprovats per la Corporació, en aquest sentit, té molta incidència l’obligació de seguir el ritme d’amortització de deute marcada en els Plans, a la qual esta obligada la
Corporació. Aquest fet, fa que s’hagi previst una amortització anticipada de préstecs d’aproximadament 1,7 M€, desprès de haver de adherir-se al refinançament aprovat per l’Estat. En aquest sentit es complirà amb la senda de deute marcada.

La votació d’aquest punt del Ple ha estat la següent: Psc, Impulsem Cunit, En Comú Podem a favor. Erc i C’S en contra.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email