Un dels dos punts de l’ordre del dia del ple extraordinari que se celebrarà dissabte 22 de desembre és la proposta d’assumir la iniciativa pública i l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM de Cunit a l’àmbit del Sector SUD 2. Aquest indret correspon a una part de l’àrea de la Plana del Castell, concretament a la zona d’activitats econòmiques. La modificació que es votarà al Ple incorpora alguns aspectes que milloren i faciliten l’ordenació del sector contemplat l’any 2007 i que permetrà, entre d’altres coses, actualitzar les necessitats d’habitatge protegit que té el municipi avui dia.

El SUD 2 és un sector del POUM destinat a activitats econòmiques amb una previsió de 22.000 m2 de sostre i un màxim de 90 habitatges en l’àmbit, incidint en la necessitat de disposar de zones comercials, activitats i lúdiques que el converteixin en un pol atractiu per trencar les dinàmiques de municipi dormitori.

Aquesta modificiació preveu una redistribució dels usos i del sostre existent. La voluntat actual és disposar de més sòl per habitatge protegit i de lloguer, ajustant el destinat a locals i despatxos. Això permetrà fer diferents modalitats i cobrir un ampli espectre de necessitats en materia de polítiques d’habitatge.

A més, aquesta proposta permetrà que l’Ajuntament disposi de més sòl d’aprofitament al contemplar que el cànon que preveia el Planejament en el sector, es pugui satisfer en la reparcel·lació, amb el sòl equivalent d’aprofitament urbanístic. S’introdueix una modalitat nova d’habitatge que combina perfils d’activitats professionals o interessos incidents compartint habitatge. Figura anomenada cohabitatge i que es preveu que es pugui emplaçar en aquest àmbit.

La modificació contempla també una implantació comercial que es concretarà en el planejament derivat i que es preveu que es pugui tramitar simultàniament amb aquesta modificació.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email