El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cunit, reunit aquest dijous en sessió ordinària, ha votat favorablement diversos punts de l’ordre del dia en matèria d’Hisenda Pública. Els punts s’han aprovat amb els vots favorables del govern (CiU, Guanyem Cunit, ERC i ICV) i amb les abstencions dels grups a l’oposició (PSC, Ciutadans, PP i el regidor no adscrit Àngel Grau).

El primer punt sotmès a votació ha estat la modificació de crèdit 9/19 de suplement de crèdit, que inclou transferències de crèdit cap a diverses partides. Així doncs, s’ha aprovat la transferència de 12.500 euros de sobrant a un projecte de socialització de llibres escolars, que es repartirà entre els quatre centres educatius municipals. També s’incrementarà el pressupost destinat a la Feria de Abril 2019, especialment en seguretat i neteja, ja que enguany durarà dos dies més. Es transferirà, a més, pressupost extra a l’àrea de Turisme, per un conveni en el marc del projecte Penedès Marítim. El mateix punt contemplava transferències de crèdit per a projectes de millora energètica en equipaments municipals.

En la mateixa sessió del ple també s’ha inclòs en aquesta modificació de crèdit 9/19 una nova proposta de transferència de crèdit en benefici d’un projecte de trenet turístic.

El ple municipal ha votat també la modificació de crèdit 10/19 de crèdit extraordinari, transferit del fons de contingència. Aquest punt proposava, en primer lloc, destinar 40.000 euros per la construcció d’una rampa per a elements de navegació que s’ha de situar a la zona litoral, l’adjudicació de la qual ja està feta i l’inici està pendent d’un informe d’autorització de Medi Ambient i de Costes. En segon lloc, destinar uns 2.000 euros a cobrir un sobrecost per un pla d’ocupació d’àmbit comarcal.

El regidor d’Hisenda Pública, Pedro Ruíz, també ha donat compte de l’estat d’execució pressupostari corresponent al quart trimestre del 2018: l’endeutament municipal a data de l’últim dia de l’any passat va ser de 16 milions d’euros, que representa un 70,74 %.  Pedro Ruíz ha recordat que l’any 2011, aquest endeutament era del 230 % i el deute ponderat era de 3.400 euros per habitant. Així, l’any passat es van assolir els paràmetres de solvència previstos, com el període mitjà de pagament a proveïdors. El romanent de tresoreria va ser de 3,1 milions d’euros.

Gravació del Ple Municipal ordinari, 28/03/2019:

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email