Inici inscripcionsFinal inscripcions
1 de setembre de 202230 de novembre de 2022
Inici del CursFinal del curs
1 de novembre de 202230 d'abril de 2022

El curs es realitzarà:

Preu: Gratuït

Descripció del Curs

Vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant un vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

 • DATA INICI: Novembre (pendent resolució)
 • TOTAL HORES: 420h

INSCRIPCIÓ

A la web del SOM Cunit

TEMARI

MF0269_2 (Transversal): Natació (120 hores).

 • UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic (40 hores).
 • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic (80 hores).

MF1082_2: Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals (60 hores).

MF1083_2: Rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (120 hores).

 • UF1499: Tècniques de natació i condició física en el rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (30 hores).
 • UF1500: Extracció i trasllat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (90 hores).

MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores).

MP0187: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de socorrisme en espais aquàtics naturals (80 hores).

REQUISITS D’ACCÉS

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació. Les persones que accedeixin a la formació mitjançant aquesta opció cal que realitzin una prova d’ accés.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Fons Social Europeu.

Aquesta formació està PENDENT DE RESOLUCIÓ PER PART DEL SOC. El fet de fer la preinscripció no suposa la reserva d’una plaça al curs. En cas que el curs sigui aprovat, ens posarem en contacte amb les persones preinscrites per informar-los del procés de selecció.

INSCRIPCIÓ A LA WEB DEL SOMCUNIT