L’ajuntament de Cunit continua apostant per a millorar la gestió de residus al municipi amb noves actuacions de cara l’any 2021.

Com a noves mesures, es concreten d’una banda la pujadael nou import de la taxa de recollida de residus i d’altra la bonificació de la taxa per a tothom d’un 50% (77,50 € justificant 12 entrades a la Deixalleria en un any).

Bonificació del 50% taxa de la brossa

L’ajuntament de Cunit reactiva pel proper any, la bonificació en la taxa de la brossa en els termes que es venien realitzant fa anys, en base a les entrades d’una tipologia de residus concrets i no en base als ingressos econòmics personals, com fins ara.

Pel proper exercici 2021, es canvia el destí d’aquesta bonificació per tal d’universalitzar-la i redreçar el seu objectiu inicial, el d’incentivar el reciclatge, la separació correcta de les fraccions i la recollida dels residus més contaminats en les instal·lacions de la Deixalleria Municipal.

En els darrers anys, la bonificació de la taxa de la recollida de residus s’atorgava en base a uns barems d’ingressos econòmics en la unitat familiar. L’accés a aquesta bonificació hagi estat molt residual, a la qual s’han beneficiat l’últim any un nombre molt reduït de famílies, entre 50 i 100 famílies en els darrers dos anys.

També en els darrers anys, l’Agencia de Residus de Catalunya està aplicant cànons i gravant econòmicament la deposició de residus a abocador per tal d’incentivar als ens
locals millorar la recollida selectiva de residus i reduir el nombre de tones a abocador.

Continuen incrementant-se els costos de l’abocador

Les dades d’aquest cost (abocador i incineració) en els darrers anys:

2017: 842.000€
2018: 932.000€
2019: 1.1266.000€
2020: 1.354.000€ (previsió)

En 4 anys el cost ha pujat un 60% i no s’ha modificat la taxa.

Per aquest motiu, es revisa la taxa, actualitzant el preu de la mateixa, sense arribar al cost real de la mateixa, que seria inasumible per a moltes famílies en la situació actual, però aplicant incentius reals que incideixin amb la reducció dels residus que vagin a abocador ja que d’aquesta manera el cost de l’eliminació de residus seria menor.

El que fa l’Ajuntament és modificar i actualitzar la taxa, per adequar-la a les necessitats reals del servei, amb un increment de preu i un important increment de la bonificació per als usuaris que facin un bon ús de la Deixalleria i contribueixin a la reducció de residus que van abocador.

Ara fa 15 anys de la posada en marxa de la primera Deixalleria Municipal al c Montserrat Roig, des d’aleshores i amb l’entrada en funcionament del Parc Mediambiental l’any 2008, l’ús de les deixalleries ha experimentat una important reducció que s’ha fet palès en els darrers 3 anys amb un ús molt menor any rere any, amb menys de 3000 entrades anuals quan l’any 2010 se
superaven les 25.000.

 

Galeria d'imatges