Gent Gran

  • Post category:Gent Gran

Casal Municipal de la Gent Gran Informació On som? Informació Normativa del Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit Informació Ús i accés al casal de la gent gran…

Marc normatiu de les polítiques LGTBI+

A banda del que estableix la Constitució espanyola de 1978 i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia, les polítiques LGTBI es regeixen per la Llei 11/2014, de…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar