UEC- Unitat d’Escolarització Compartida

És un recurs educatiu extern i complementari a les activitats de l’institut per l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials (inadaptació al medi escolar, retard en l’aprenentatge , desajustaments conductuals…

Mossos d’Esquadra

NOM DEL SERVEI Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra. MISSIÓ/ OBJECTIUS GENERALS Establir relacions de proximitat i prevenció amb les entitats i col·lectius de risc del territori. POBLACIÓ DESTINATÀRIA…

Justícia Juvenil

Les mesures judicials en medi obert són les mesures previstes a la Llei orgànica 5/2000, de 5 de juny, de responsabilitat penal del menor que no impliquen la privació de…

Protecció Civil

La Protecció Civil és un servei públic en el qual la màxima autoritat en l'àmbit municipal és l'alcalde. Aquest servei està orientat a determinar tot el sistema de preparació i respostes a les situacions…

Policia Local

La Policia Local de Cunit com a cos responsable de la seguretat pública, té com a finalitat assegurar , i preservar la convivència i el foment de la cohesió social. La Policia…

Salut CAP Cunit

L’atenció primària de salut es el primer nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència sanitària. Atenció integral: atenció i prevenció de malalties, l’educació en els hàbits saludables i l’atenció…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar

Close Menu