Descripció

Espai ubicat als baixos de l’edifici del carrer Sant Joan núm. 4, que consta de recepció, tres sales polivalents ( reunions, juntes, atenció als associats/ades), espai de treball amb dos llocs i un espai comú de guixetes.

Aforaments:

Sala 1: 10-12 persones

Sala 2: 10-15 persones

Sala 3: 30-40 persones

Espai de treball: espai de gestió

Tipus d’usos

  1. Ús puntual per a una gestió
  2. Ús puntual per a gestions continuades
  3. Ús permanent
  4. Ús extraordinari

Tramitació

Qui el pot sol·licitar?

Les associacions, col·lectius, grups i entitats, sense finalitat de lucre d’àmbit local i de diferents sectors (veïns, cultura, joves, esports, gent gran, entre d’altres)

Quan es pot sol·licitar?

DATA SOL—LICITUD DURACIÓ

(mínim)       (màxim)

a) Ús puntual per un gestió 3 dies 1 dia
b) Ús puntual per a gestions continuades 7 dies 2 mesos
c) Ús permanent 15 dies 1 any
d) Ús extraordinari Mateix dia Mateix dia

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps de tramitació és variable segons el tipus d’ocupació de què es tracti.

Qui resol?

L’Alcalde/essa – President/a de la Corporació municipal.

Òrgan Tramitador

Departament de Relacions Ciutadanes

Quin cost té?

És gratuït.

Impresos i documentació que cal aportar:

  • Full de sol·licitud ciutadana. (identificar el núm. assignat d’acord amb la inscripció al Registre Municipal d’associacions, en cas d’estar-hi inscrita)
  • Descripció de l’activitat amb indicació del dia, hores i nombre de persones que hi assistiran.
  • Còpia de la pòlissa de RC.

Fonaments legals

Reglament 9.36 Regulador del Funcionament de l’Espai Associatiu Municipal.

Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent