Descripció

Espai ubicat als baixos de l’edifici del carrer Sant Joan núm. 4, que consta de recepció, tres sales polivalents ( reunions, juntes, atenció als associats/ades), espai de treball amb dos llocs i un espai comú de guixetes.

Aforaments:

Sala 1: 10-12 persones

Sala 2: 10-15 persones

Sala 3: 30-40 persones

Espai de treball: espai de gestió

Tipus d’usos

  1. Ús puntual per a una gestió
  2. Ús puntual per a gestions continuades
  3. Ús permanent
  4. Ús extraordinari

Tramitació

Qui el pot sol·licitar?

Les associacions, col·lectius, grups i entitats, sense finalitat de lucre d’àmbit local i de diferents sectors (veïns, cultura, joves, esports, gent gran, entre d’altres)

Quan es pot sol·licitar?

DATA SOL—LICITUD DURACIÓ

(mínim)       (màxim)

a) Ús puntual per un gestió3 dies1 dia
b) Ús puntual per a gestions continuades7 dies2 mesos
c) Ús permanent15 dies1 any
d) Ús extraordinariMateix diaMateix dia

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps de tramitació és variable segons el tipus d’ocupació de què es tracti.

Qui resol?

L’Alcalde/essa – President/a de la Corporació municipal.

Òrgan Tramitador

Departament de Relacions Ciutadanes

Quin cost té?

És gratuït.

Impresos i documentació que cal aportar:

  • Full de sol·licitud ciutadana. (identificar el núm. assignat d’acord amb la inscripció al Registre Municipal d’associacions, en cas d’estar-hi inscrita)
  • Descripció de l’activitat amb indicació del dia, hores i nombre de persones que hi assistiran.
  • Còpia de la pòlissa de RC.

Fonaments legals

Reglament 9.36 Regulador del Funcionament de l’Espai Associatiu Municipal.

Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent