Accions ocupacionals i/o formatives dirigides a la ciutadania de Cunit. Aquestes estan regulades per normatives autonòmiques i/o estatals. No hi ha establerta una periodicitat en la seva publicació. Cada convocatòria va dirigida a un col·lectiu específic i te un objectiu diferent, l’únic requisit comú a totes és estar inscrit a la borsa de treball i al Servei d’Ocupació Municipal (SOC). Per aquest motiu la informació la donarem des del Servei d’Ocupació Municipal directament.

Requisits comuns

  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació del Servei d’Ocupació Municipal de Cunit (SOM Cunit)

Mitjans de comunicació

  • Oficines Servei Ocupació Municipal de Cunit (Som Cunit) C/ dels Horts, núm. 5 – Cunit Tlf. 977 67 62 92
  • Facebook @SOMCunit
  • Twitter @SOMCunit

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent