Descripció

Sol·licitud de bonificació de la taxa de prestació del servei de recollida de sòlids urbans. D’acord amb la taxa, aquesta regula el retorn de la bonificació que s’ha de sol·licitar per instància i que es regula qui hi te dret i en quins percentatges en funció dels ingressos de la unitat familiar i del nombre d’entrada a la deixalleria, complint els requeriments de la taxa.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot tramitar tota persona que sigui titular o llogatera d’un habitatge a Cunit, o els llogaters que hagin tramitat el carnet anual d’entrada a les instal·lacions del Parc Mediambiental, estigui empadronada o no.

És imprescindible, d’acord amb l’ordenança, efectuar la sol·licitud de bonificació mitjançant instància al registre de l’Ajuntament en el període comprès entre el 1 i 31 de gener de l’any següent al que correspon la taxa. Així per la bonificació de la taxa de l’any 2013, cal presentar la sol·licitud de bonificació abans del 31/01/2014.

Tramitació de l’expedient

Efectuar la sol·licitud per instància al registre de l’Ajuntament aportant la següent documentació:

– Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renta de les persones físiques de cadascun dels membres de la unitat familiar.

Termini per resoldre la sol·licitud

3 mesos

Qui resol

L’Ajuntament per Decret d’Alcaldia.

Òrgan Tramitador

Departament Medi Ambient i Sostenibilitat – OAC

Quin cost té

Sense cost.

Fonaments Legals

Ordenança 3.13 per la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans.

 

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent