Descripció

Els Serveis del Cementiri municipal inclouen:

 1. Inhumacions de cadàvers
 2. Exhumacions i trasllats de cadàvers
 3. Conservació, neteja del cementiri
 4. Assignació de sepultures
 5. Canvi de nom de títols
 6. Assignació de columbaris

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada. Persona física, comunitat o associació religiosa, establiment assistència o hospitalari, corporacions, fundacions, o entitats legalment constituïdes per a l’ús exclusiu dels seus membres o treballadors.

On es pot tramitar: Oficina Atenció Ciutadana (OAC)

Obligacions econòmiques pel sol·licitant: Les establertes a l’Ordenança municipal núm. 3.12: Taxa per prestació del servei de cementiri municipal.

Referències

Legislació aplicable

Tràmits

Inhumacions de cadàvers:

 1. Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC amb la documentació següent:
  • Títol funerari o sol·licitud d’aquest
  • Llicència d’enterrament
  • Autorització judicial, en els casos diferents a la mort natural
  • Autoliquidació de la taxa i pagament
 2. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 3. Es trasllada l’autorització o la resolució a l’interessat i al responsable del Cementiri.
  1. Exhumacions i trasllats de cadàvers:

Per poder procedir a traslladar les restes han d’haver transcorregut un mínim de 2 anys des de la inhumació, o 5 en cas que la causa de la mort representi un perill sanitari.

 1. Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC amb la documentació següent:
  • Autorització sanitària
  • Autoliquidació de la taxa i pagament
 2. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 3. Es trasllada l’autorització o la resolució a l’interessat i al responsable del Cementiri.

Assignació i concessió de sepultures:

Les concessions es poden fer a 3 o a 49 anys.

 1. Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC amb la documentació següent:
  • Les dades que identifiquin el nínxol, panteó o sepultura.
  • Data de l’acord municipal d’adjudicació.
  • Nom i cognoms del titular i DNI
  • Nom i cognoms de les persones, al cadàver de les quals es refereixen les inhumacions, exhumacions, trasllats i drets d’aquestes operacions.
  • Drets inicials abonats en concepte de drets funeraris.
 2. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 3. Es trasllada l’autorització o la resolució a l’interessat i al responsable del Cementiri.

Canvi de nom de títols: Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC amb la documentació següent:

 • Nom i cognoms del titular i DNI
 • Títol funerari o sol—licitud d’aquest
 • Acreditació de de l’herència en cas de defunció del titular del dret funerari.
 • Autoliquidació de la taxa i pagament
 1. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 2. Es trasllada l’autorització o la resolució a l’interessat i al responsable del Cementiri.
  1. Efectuar obres i altres treballs
 3. Presentació de la sol—licitud presencialment a l’OAC amb la documentació següent:
  • Nom i cognoms del titular i DNI
  • Títol funerari o sol—licitud d’aquest
  • Autoliquidació de la taxa i pagament
 4. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 5. Es trasllada l’autorització o la resolució a l’interessat i al responsable del Cementiri.

Assignació de columbaris:

Les concessions es poden fer a 3 o a 49 anys.

 1. Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC amb la documentació següent:
  • Nom i cognoms del titular i DNI
  • Certificat de cremació
  • Autoliquidació de la taxa i pagament
 2. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 3. Es trasllada l’autorització o la resolució a l’interessat i al responsable del Cementiri.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent