Descripció:

Mitjançant aquest servei es pot obtenir un certificat cadastral de totes i cadascuna de les finques propietat d’un contribuent.

Tramitació:

Qui el pot demanar?

El/la titular cadastral o persona autoritzada per ell/a.

Documentació a aportar

  • Si ho demana el titular, cal aportar original i còpia del DNI.
  • Si ho demana una persona autoritzada:
    • Autorització signada.
    • Còpia del DNI del titular.
    • DNI de la persona autoritzada.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

10,55 €

Òrgan que fa el tràmit

Departament d’administració tributària.

Fonaments legals

1

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent