Descripció

És un tràmit pel qual un resident del municipi de Cunit comunica a l’Ajuntament un canvi en les seves dades personals respecte a les que consten actualment al padró municipal d’habitants. Aquests canvis poden referir-se a nom, cognoms, data de naixement, nivell d’estudis, municipi de naixement, nacionalitat, sexe.

Tramitació

Qui pot sol·licitar el canvi de dades?

  • Qualsevol persona major de 18 anys empadronada en el domicili.
  • Menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys empadronats en el domicili
  • Representants degudament autoritzats (Model Núm. 1)
  • En el cas de menors d’edat, el pare/mare o tutor/tutora sempre que estigui empadronat en el mateix domicili (en cas contrari s’haurà de portar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor)

Quan es pot sol·licitar el canvi de dades? En qualsevol moment

Quin cost té? Es gratuït.

Quant triga la tramitació? La modificació es produeix de manera immediata

Formes de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Impresos i documentació que cal aportar ( ORIGINAL I CÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ )

Original de la documentació que acrediti el canvi de les dades que consten al padró municipal d’habitants.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent