Descripció

Mecanisme d’intermediació entre les empreses i els treballadors/es per tal de facilitar a la ciutadania el seu procés de recerca activa d’ocupació. Pots trobar tota la informació a http://som.cunit.cat/.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser usuaris/-ries de la Borsa de Treball de l’ajuntament de Cunit demandats i oferents d’ocupació.

Demandant d’ocupació – persona en edat activa resident legal que manifesti el seu interès a ser inclòs a la borsa de treball, amb independència del municipi en què estigui empadronat i del seu estat laboral.

Oferents d’ocupació – indiferentment, empreses o particulars que vulguin oferir un lloc de treball remunerat.

Procés d’inscripció

Per inscriure’s a la Borsa de Treball els usuaris com a demandants d’ocupació s’ha fer registre online  a la següent adreça – http://som.cunit.cat/

De manera alternativa, poden presentar sol·licitud específica “Instància demandant d’ocupació” amb la que es rebrà un primer accès online. I en cas de necessitar assessorament per realitzar aquest tràmit, s’hauran d’adreçar al SOM Cunit (C/dels horts, 5 – Cunit).

En cas de ser oferents d’ocupació han de registrar-se online i publicar la borsa de treball http://som.cunit.cat/.

Vigència

La sol·licitud a la Borsa de treball té una vigència de sis mesos des del moment en que aquesta es registra a l’ajuntament de Cunit. Per renovar-la s’ha de tornar a presentar per registre la sol·licitud específica amb el currículum actualitzat i la fotocòpia del DNI. Si transcorreguts aquests sis mesos l’usuari/-a no renova la seva instància serà donat de baixa en la Borsa de Treball de l’ajuntament de Cunit.

Gestió de les ofertes de treball

Les ofertes de treball estaran penjades al taulell d’anuncis del SOM Cunit (Carrer dels horts, 5) i a la pàgina web del servei durant un període màxim de dos mesos, si l’oferent no indica el contrari a la instància. La selecció de les persones candidates es farà seguint els requisits especificats a la seva sol·licitud. La resposta a la seva sol·licitud, amb els currículums dels candidats que coincideixin amb el perfil sol·licitat, es farà arribar per correu electrònic a l’oferent, que serà qui farà la selecció del candidat/s definitius.

Procés per inscriure’s a les ofertes de treball

El requisit indispensable per inscriure’s a les ofertes de treball és ser usuari/-a de la Borsa de Treball. A través del web es poden inscriure a les ofertes sempre que compleixin els requisits indicats a la mateixa.

On es poden consultar les ofertes de treball?

Canals de comunicació

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent