Descripció

És un document emès per l’Ajuntament de Cunit que certifica/informa de l’empadronament de la persona sol·licitant i/o juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Tramitació

Qui pot sol·licitar el certificat?

  • Qualsevol persona major de 16 anys empadronada en el domicili.
  • Representants degudament autoritzats (Model Núm. 1)
  • En el cas de menors d’edat, el pare/mare o tutor/tutora.

Quan es pot sol·licitar el certificat?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

Gratuït

Formes de tramitació :

Presencial: el document es lliurarà al moment a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Telemàticament: es podrà sol·licitar el document per la Seu Electrònica a www.cunit.eadministració.cat 

Documents a aportar que acreditin la identitat de les persones :

Si es presenta l’interessat presencialment haurà d’aportar la següent documentació:

– Majors de 16 anys:

a) DNI, passaport o permís de conduir si es tracta de ciutadans espanyols.

b) NIE/Targeta de residència, passaport o document nacional d’identitat si es tracta de ciutadans comunitaris.

c) NIE/Tarjeta de residència o passaport si es tracta i ciutadans no comunitaris.

En el cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document amb fotografia amb el qual es pugui identificar a la persona.

Si es presenta un representant:

  • Autorització del sol·licitant (Model Núm. 1)
  • DNI del sol·licitant
  • DNI del representant

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent