Descripció:

Es el tràmit mitjançant el qual se sol·licita la reserva d’un espai al davant de la porta d’entrada a un garatge, per tal que ningú hi pugui aparcar.

Tramitació:

Qui el pot demanar?

  • Per als habitatges unifamiliars : Qualsevol dels co-titulars de la finca on es vol fer la reserva.

Documentació a aportar

  • Per als habitatges unifamiliars : Emplenar la sol·licitud.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

  • Pagament únic (en el moment de l’alta) :

a) Placa de gual permanent

34,10€

més

  • Cost anual (mitjançant autoliquidació en el moment de l’alta i cobrament periòdic anual en padró per als exercicis següents):
CLASSE CONCEPTES TARIFA
1 a) Guals i entrades senyalitzades en habitatges unifamiliars a través de les voreres, rebaixades o no fins a 3 metres, per cada plaça d’aparcament. 66,00
b) El mateix per a més de 3 metres per cada plaça d’aparcament. 80,00
2 a) Guals i entrades senyalitzades en habitatges plurifamiliars a través de les voreres, rebaixades o no fins a 3 metres, per cada plaça d’aparcament. 34,00
b) El mateix per a més de 3 metres per cada plaça d’aparcament. 43,80
3 Reserva doble gual, si fos necessari en el cantó contrari de la via pública per facilitar l’entrada de vehicles, satisfaran el 50% de la tarifa que correspongui en cada cas.
4 a) entrada i reserva en establiments dedicatas a la reparació de vehicles i activitats similars pels 4 primers metres lineals
170,00
b) entrada i reserva en establiments dedicats a la reparació de vehicles i activitats similars per cada metre lineal excedit del 4art 40,00
 5 a) entrada i reserva en establiments dedicats als subministrament de carburant de vehicles pels 6 primers metres lineals 370,00
b) entrada i reserva en establiments dedicats als subministrament de carburant per cada m2 excedit del 6è 50,00
6 a) entrada i reserva en zones comercials pels 6 primers metres lineals 370,00
b) entrada i reserva en zones comercials per cada metre lineal excedit del 6è 50,00
7 a) entrada i reserva en establiments amb activitat econòmica no regulars en els punts anteriors pels 4 primers metres lineals 150,00
b) entrada i reserva en establiments amb activitat econòmica no regulats en els punts anteriors per cada metre lineal excedit del 4art 30,00
8 a) reserva de la via pública per aparcament pels 6 primers metres quadrats 70,00
b) reserva de la via pública per aparcament per cada metre quadrat excedit del sisè 10,00

Termini per a resoldre la sol·licitud?

Un mes

Qui resol?

L’Alcalde/essa-President/a de la Corporació municipal.

Òrgan tramitador

Departament d’administració tributària.

Fonaments legals

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats