Dades de contacte

Breu Descripció

Esdeveniments culturals relacionats amb els actes derivats del motociclisme.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Concentracions anuals motoristes i esdeveniments esportius.