Dades de contacte

Breu Descripció

Foment de la participació dels membres de l’associació en activitats relacionades amb el tir esportiu.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Participació en campionats de tir interpolicials.