Dades de contacte

Breu Descripció

Els fins de l’associació són:
a) Promoure la cultura, principalment, les arts escèniques.
b) Apropar la cultura i les arts escèniques al territori del Camp de Tarragona

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

L’organització anual del festival FESHUMOR