Dades de contacte

Breu Descripció

Les finalitats de l’associació són: a) Representar i defensar els interessos dels veïns i veïnes de Cunit davant de les autoritats. b) Promoure el diàleg i la participació ciutadana en la presa de decisions sobre assumptes que afectin la comunitat. c) Fomentar la solidaritat i la convivència entre els veïns i veïnes, organitzant esdeveniments i activitats que fomentin la cohesió social. d) Defensar el patrimoni i el medi ambient del municipi. e) Promoure iniciatives culturals que contribueixin a la formació i desenvolupament personal de veïns i veïnes. f) Establir canals de comunicació entre els veïns i veïnes i les autoritats, per facilitar la resolució de conflictes i problemes a Cunit. g) Representar a tota la seva afiliació, intervenint en les relacions veïnals. Contribuint a la defensa i la promoció dels seus interessos tant individuals com col·lectius.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Sense informació