Dades de contacte

Breu Descripció

Atenció per a la millora de la qualitat de vida dels malats, afectades del síndrome de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple i electro hipersensibilitat. 

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

1.- Organitzar activitats, tallers i serveis assistencials, socials, educatius, culturals i recreatius per als afectats, per el coneixement de la malaltia. 2.- Informació de la naturalesa d’aquestes malalties.