Dades de contacte

Breu Descripció

Fomentar, canalitzar i exposar opinions i criteris així com representar i defensar els drets dels representats davant particulars, ens públics i privats i administració local, provincial, autonòmica i estatal amb la finalitat de millorar l’entorn físic urbà, rural i social, vetllant per salvaguardar les seves estructures.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Promoure activitats lúdico-recreatives i intercanvis turístics i culturals dels seus associats.
Millorar la convivència i la participació entre els associats, millorant així la seva qualitat de vida.