Dades de contacte

Breu Descripció

Donar suport i assistència als membres de l’associació i promoure la seva representació i participació

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Recolzar i assessorar la comunitat educativa i participar en les seves activitats