Dades de contacte

Breu Descripció

Afavorir la comunicació famílies i centre educatiu.
Ser veu de les famílies davant administracions públiques.
Treballar i millorar participació de les famílies.
Informar de temes relacionats amb el centre.
Organitzar extraescolars, xerrades d’interès comú.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Actualment, projecte de socialització dels llibres.