Dades de contacte

Breu Descripció

Ensenyar a ballar i perfeccionar el ball de la sardana i gaudir ballant-les.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

La pràctica setmanal del ball de la sardana, les ballades amb les cobles de Cunit i d’altres indrets.