Dades de contacte

Breu Descripció

AMPA dels Cossetans és un associació que vehicula la participació de les famílies al centre educatiu. Ajudem tant a la família com a l’escola, per a què l’experiència educativa sigui el millor possible.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

– Donar suport a les famílies i al centre educatiu.
– Promoure la participació de les famílies.
– Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.