Dades de contacte

Breu Descripció

Foment i divulgació del cant coral.

Activitats significatives de l'entitat/col·lectiu

Actuacions de cant coral en concerts d’àmbit nacional