ExpedientTipus de contracteProcedimentDenominacióImport (amb IVA)AdjudicatariEstatMés Informació
9225/2022SubministramentsObertSubministrament i muntatge de contenidors de càrrega bilateral per a la recollida de residus sòlids urbans al municipi de CunitEnllaç
8801/2022ServeisObertServei de recollida de trucades i línia verda de l'Ajuntament de Cunit30182.28 €GUREAK MARKETING, S.L.UAdjudicatEnllaç
4322/2022ServeisNegociat sense publicitatServei de manteniment,hosting i suport del sistema Gestiona120997.58 €ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SAFormalitzatEnllaç
5864/2018ObresObertModificació d'elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà i pavimentació de vial85764.8 €TECNOLOGIA DE FIRMES SAFormalitzatEnllaç
573/2022ServeisContracte menorRedacció de projecte renovació paviment d'aguns trams de l'Av de la Font, plaça Jaume I i carrer figueretes17787 €BAUR ENGINYERS SLPAdjudicatEnllaç
3379/2021SubministramentsContracte menorContracte menor de subministrament i instal·lació de 4 marquesines de Bus urbà.17903.16 €R3 RECYMED,S.LAdjudicatEnllaç
6800/2020ServeisObertServei de control de plagues, que inclourà la desratització, desinsectació i desinfecció8712 €TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.AdjudicatEnllaç
7488/2022ObresObertObres de millora i nova instal·lació de jocs infantils C/ Montserrat Roig101156 €BDU ESPACIOS DE VALOR, SLFormalitzatEnllaç
5690/2019ObresObertObres contingudes en la memòria de reparació de voreres set 201960566.2 €SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAAdjudicatEnllaç
9752/2022ServeisObertContracte de Concessió dels serveis de Bar-Cafeteria del camp de futbol municipal de CunitEnllaç
4433/2022ServeisObertservei de telefonia de veu i el seu mantenimenta les 3 escoles públiques del municipi de Cunit12497.13 €Telex integracio de xarxes S.AFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
4298/2019ObresContracte menorContracte menor per pavimentació vestidors CEM els JONCS39170.12 €HERMANOS VIDUEIRA S.C.P.,AdjudicatEnllaç
579/2019Altra legislació sectorialObertAutorització demanial d'us del domini públic per a l'explotació de casetes de la Feria d'Abril 20190 €A.C.CASA ANDALUCIA CUNITAdjudicatEnllaç
6620/2022SubministramentsObertSubministrament d'una carpa per l'aixoplug dels vehiclesDesertEnllaç
4093/2022ServeisObertServei de manteniment, conservació i neteja de les zones verdes i verd viari públic del municipi de Cunit865508.82 €PREZERO ESPAÑA, SAUFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
1197/2022ServeisObertAtorgament de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada (Guinguetes) de la platja de Cunit0 €MARTA LUISA RODRIGUEZ SADAFormalitzatEnllaç
461/2021ServeisObertManteniment i gestió del sistema de telefonia IP i els serveis d'operador de telecomunicacions de veu fixa71356.95 €AN CONNECT 05 SLFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
6552/2020SubministramentsObertSubministrament de maquinària de fitness, de software de control integrat, programes de qualitat i Kpi's del Complex Esportiu Municipal Els Joncs218117.97 €BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA S.A.FormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
2n Trimestre Contractes Menors 2020Contracte menor2n Trimestre Contractes Menors 2020Enllaç
2150/2019ServeisObertServei municipal de Transport públic UrbàEnllaç
2612/2022ServeisObertLloguer, instal·lació i desmuntatge de la zona de bany adaptada a persones grans i amb mobilitat reduïda a la platja de Cunit17787 €RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, SLFormalitzatEnllaç
4651/2021ServeisObertServeis de desborssament de terrenys de titularitat pública31916.66 €MOHAMED EL YAHYAOUFormalitzatEnllaç
1015/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació dels serveis de restauració zona de servitud domini públic al passeig marítim temporada 2021DesertEnllaç
4595/2018ObresObertObres de reparació de l'enllumenat públic del terme municipal de Cunit472721.54 €BOSIR, S.A.FormalitzatEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de Cunit0 €NATALIYA MYSKIVFormalitzatEnllaç
GE-4337/2017ServeisObertImplantació i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica corporatiu a l'Ajuntament de Cunit21380.7 €CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SLFormalitzatEnllaç
GE- 1016/2018Administratiu especialObertContracte per l'explotació indirecta serveis de Guingueta-Bar platges Cunit7866.21 €XENULUA, SLFormalitzatEnllaç
6787/2019ServeisObertContracte per la prestació del servei de correus de l'AjuntamentDesertEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de CunitDesertEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de CunitDesertEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1001/2019Administratiu especialObertContractació administrativa especial per a l'adjudicació de les autoritzacions d'ocupació de llocs per activitats de platja de Cunit durant la temporada de bany 201913673 €LOT11 AKANNI AKANNI KHADDOUJFormalitzatEnllaç
3 Trimestre Contractes MenorsContracte menor3 Trimestre Contractes MenorsEnllaç
1000/2019Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany 20192246.97 €MONTSERRAT DE LAS HUERTAS PARRAS, LOT 1FormalitzatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
6172/2017ServeisObertModificació de contracte de servei de neteja dels edificis municipals63827.54 €LA BRUIXA NETEJES GENERALS I MANTENIMENTS, SLFormalitzatEnllaç
1015/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació dels serveis de restauració zona de servitud domini públic al passeig marítim temporada 2021DesertEnllaç
GE-5144/2021ServeisContracte menorContracte menor d'assessorament d'expropiació de les finques afectades en el tram 4 del projecte de millora de carreteres14399 €JOSEP MARIA GIL ALBERO S.L.AdjudicatEnllaç
1000/2019Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany 20191216.05 €DANIEL JURADO ARGILA LOT 3FormalitzatEnllaç
GE-1487/2018Altra legislació sectorialObertConcessió demanial d'us privatiu espais recinte firal de la "Feria de Abril" per a la instal·lació i explotació de casetes0 €JUAN ANTONIO PIZARRO MOLINAFormalitzatEnllaç
7016/2018ObresObertContractació de les obres de construcció d'un skate parc a la zona esportiva municipal de Cunit100309 €GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SLFormalitzatEnllaç
4028/2017ServeisContracte menorContracte menor per a l'organització del II Food Truck Festigval 2017 del Penedès Marítim a Cunit5999.91 €Associació Tornem AlegoAdjudicatEnllaç
395/2017ServeisObertContracte administratiu per a la implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada al sistema d'audioactes digitals per a l'Ajuntament de Cunit15972 €AMBISER INNOVACIONES, SLFormalitzatEnllaç
3r Trimestre Contractes menors 2020Contracte menor3r Trimestre Contractes menors 2020Enllaç
1197/2022ServeisObertAtorgament de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada (Guinguetes) de la platja de Cunit0 €CAJIME ADVISORY SLFormalitzatEnllaç
1000/2019Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany 20191028.5 €LAS DELICIAS DE RODA, SL LOT 5FormalitzatEnllaç
1960/2020ServeisContracte menorContracte menor per la contractació d'una empresa, per la redacció del projecte d'urbanització i estudi bàsic de seguretat i salut a Cunit17545 €Pons-Julian SLPAdjudicatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
servei de retirada de vehicles de la via públicaServeisObert4948/202158368.95 €AUTOGRUAS SANT JORDI, S.LAdjudicatEnllaç
3456/2018ServeisObertServei integral per l'enregistrament i posterior publicació de forma automatitzada de programes emesos a la ràdio amb còpia de continuïtat6969.6 €ENANTENA PRODUCCIONS SLFormalitzatEnllaç
1901/2018ServeisObertRedacció de quatre projectes de millora i condicionament de diversos trams de carreteres de Cunit7260 €FOREST, Gestión Integral de Ingenieria SL (Lot 3)FormalitzatEnllaç
4356/2021ObresObertContractació de les obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de voreres del municipi de Cunit106857.52 €COVAN OBRES PUBLIQUES, SLFormalitzatEnllaç
2150/2019 bisServeisObertPrestació del servei de transport urbà de Cunit428995.6 €TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA PLANA, SLFormalitzatEnllaç
3612/2021ServeisContracte menorContracte menor per a la redacció del projecte de reurbanització dels vials c/Major (entre Francesc Macià i c/del Mar) i el tram situat entre la Plaça Sant Sebastià i el carrer Lluís Vidal17424 €Lourdes Mena SanmartiAdjudicatEnllaç
8763/2022ServeisNegociat sense publicitatServei de manteniment, hosting i suport d'una plataforma per a la gestió dela Policia Local14495.8 €DRAGCLIC, SLFormalitzatEnllaç
GE-1487/2018Altra legislació sectorialObertConcessió demanial d'us privatiu espais recinte firal de la "Feria de Abril" per a la instal·lació i explotació de casetes0 €ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA Y GASTRONÓMICA ALEGRÍA DEL SURFormalitzatEnllaç
5132/2019SubministramentsObertSubministrament de paper d'impressió i material personalitzat per l'Ajuntament de Cunit6806.25 €SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAAdjudicatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
7016/2018ObresObertContractació de les obres de construcció d'un skate parc a la zona esportiva municipal de Cunit95348 €ROIG I FILLS ASSOCIATS, SAFormalitzatEnllaç
Contractes menors del 2 Trimestre any 2022Contracte menorContractes menors del 2 Trimestre any 2022Enllaç
6951/2019ObresObertProjecte bàsic i d'execució de la recreació parcial d'un búnquer antiaeri58069.86 €COVAN OBRES PUBLIQUES, SLAdjudicatEnllaç
7121/2021ServeisObertNeteja de les dependències municipals i subministrament de fungibles1097126.43 €MANTELNOR LIMPIEZAS S.L.FormalitzatEnllaç
7931/2020ServeisObertSubministrament d'aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores i el seu manteniment19313.25 €AQUADIRECT BLUE PLANET, SLAdjudicatEnllaç
7463/2020ServeisObertContracte servei retirada de vehicles de la via públicaEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
999/2019Administratiu especialObertExplotació indirecta dels serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les temporades 2019, 2020 i 2021DesertEnllaç
4910/2022ServeisObertServeis de docencia per realitzar accions de formació municipal4814.7 €Aula F7, SLUFormalitzatEnllaç
1 Trimestre Contractes Menors any 2019Contracte menor1 Trimestre Contractes Menors any 2019Enllaç
6847/2021ServeisObertServei centralitzat de connexió a internet de l'Ajuntament de Cunit i que dona suport als serveis de veu i dades de l'AjuntamentDesertEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-20210 €DANIEL JURADO ARGILAFormalitzatEnllaç
2482/2021SubministramentsContracte menorContracte menor pel lloguer, transport, col·locació i neteja de les cabines WC a la platja16180.97 €VALLS&TOILETS, SLUAdjudicatEnllaç
GE-6172/2017ServeisObertPrestació del servei de neteja dels edificis municipals376649.86 €LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SLFormalitzatEnllaç
8382/2021ServeisObertContractació del servei extern de "delegat de protecció de dades" de l'Ajuntament de Cunit4512.09 €SEGURDADES, SLFormalitzatEnllaç
GE- 1016/2018Administratiu especialObertContracte per l'explotació indirecta serveis de Guingueta-Bar platges Cunit2178 €JERONIMO BERNABEU CONWAYFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.0 €XENULUA S.LFormalitzatEnllaç
6828/2021ServeisObertHelp-Desk assistència tècnica als usuaris i manteniment, administració i gestió dels sistemes informàtics pel període 2022-202383792.5 €ITGLOBAL, SLFormalitzatEnllaç
Contractes menors 4ºTrimestre menor de 5.000€Contracte menorContractes menors 4ºTrimestre menor de 5.000€Enllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1834/2021ServeisObertServei de retirada de vehicles de la via pública mitjançant vehicle - grua, i el seu posterior trasllat i gestió d'entrega al dipòsit de vehicles, i/o a centre de tractament.Enllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1333/2021SubministramentsObertSubministrament amb instal·lació de 7 mòduls de lavabos (WC) per a les platges de Cunit255310 €MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.FormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1586/2019SubministramentsObertSubministrament i substitució de lluminàries dels edificis municipals de Cunit23085.57 €SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.AFormalitzatEnllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 2018968 €MONTSERRAT PARRAS ALGARRADAFormalitzatEnllaç
579/2019Altra legislació sectorialObertAutorització demanial d'us del domini públic per a l'explotació de casetes de la Feria d'Abril 20190 €CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDÈSAdjudicatEnllaç
6134/2019ServeisObertServeis Tècnics esportius, la neteja de la instal·lació i el subministrament i manteniment de la maquinària de Fitness en la modalitat d'arrendamentEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
5546/2022ServeisObertServei de telefonia i comunicacions mòbils de l'Ajuntament de Cunit78870.21 €Orange Espagne, S.A.UFormalitzatEnllaç
GE- 1016/2018Administratiu especialObertContracte per l'explotació indirecta serveis de Guingueta-Bar platges Cunit4599.21 €JERONIMO BERNABEU CONWAYFormalitzatEnllaç
4910/2022ServeisObertServeis de docencia per realitzar accions de formació municipalDesertEnllaç
3 Trimestre Contractes Menors any 2019Contracte menor3 Trimestre Contractes Menors any 2019Enllaç
3656/2018SubministramentsObertSubministrament i instal·lació de material audiovisual i lumínic per la sala polivalent del Casal MunicipalDesertEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
7691/2022ObresObertContractació per a la renovació de paviments d'alguns trams de l'av. de Can Nicolau, de la Plaça de Jaume I, de l'Av. de la Font i del carrer Figueretes de Cunit386055.4 €OBRES I SERVEIS CURTO, SLAdjudicatEnllaç
1015/2020 NSPConcessió de serveisNegociat sense publicitatContracte per a l'explotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporades de bany de 2020-21 Negociat sense publicitatDesertEnllaç
4019/2022ServeisObertServei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària, i gestió de la deixalleria en el termemunicipal de Cunit11439050.1 €PREZERO ESPAÑA, SAUFormalitzatEnllaç
1586/2019SubministramentsObertSubministrament i substitució de lluminàries dels edificis municipals de Cunit137284.7 €SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.FormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
4885/2016ServeisNegociat sense publicitatContracte de manteniment dels equips de ràdio de la Policia Local5576.89 €ZENON DIGITAL RADIO, S.L.FormalitzatEnllaç
4927/2021ServeisObertServei per part d'una entitat protectora, especialitzada en la recollida, el tracte i la gestió d'animals de companyia.38299.84 €ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNITFormalitzatEnllaç
GE- 1016/2018Administratiu especialObertContracte per l'explotació indirecta serveis de Guingueta-Bar platges Cunit4598 €MAIRA ALEJANDRA PRIETO GARCÍAFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
5634/2019ServeisContracte menorContracte menor per la contractació de l'execució dels treballs de la instal·lació d'una columna de càrrega d'aigua del pou del Rectoret, Cunit.Enllaç
GE-1487/2018Altra legislació sectorialObertConcessió demanial d'us privatiu espais recinte firal de la "Feria de Abril" per a la instal·lació i explotació de casetes0 €ROCIO ARTEAGA RUIZFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 20210 €XENULUA, SAFormalitzatEnllaç
1000/2019Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany 20191028.5 €DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ LOT 2FormalitzatEnllaç
8426/2022ObresObertObres de reurbanització dels vials c/ Major (entre Francesc Macià i c/ del Mar) i el tram situat entre la Plaça Sant Sebastià i c/ Lluis Vidal, del municipi de Cunit205214.6 €CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, SAFormalitzatEnllaç
GE- 1016/2018Administratiu especialObertContracte per l'explotació indirecta serveis de Guingueta-Bar platges Cunit2178 €MAIRA ALEJANDRA PRIETO GARCIAFormalitzatEnllaç
1 Trimestre Contractes Menors 2020Contracte menor1 Trimestre Contractes Menors 2020Enllaç
579/2019Altra legislació sectorialObertAutorització demanial d'us del domini públic per a l'explotació de casetes de la Feria d'Abril 20190 €GRUPMUNICIPAL CIUDADANOS DE CUNITAdjudicatEnllaç
3809/2021SubministramentsObertSubministrament en règim d'arrendament de l'enllumenat ornamental de Nadal de Cunit62975 €GROUP INNION LIGHTING S.LFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
2529/2019ServeisContracte menorContracte menor per a la instal·lació elèctrica de la Fira d'Abril 201918000 €ASTRONÒMIC SAAdjudicatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
7463/2020_ServeisObertContracte serveis retirada de vehicles de la via públicaDesertEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021DesertEnllaç
8082/2021ObresObertObres per l'adequació d'un local per a reconvertir-lo en centre de negocis o espai flexible de coworking273375.25 €M I J GRUAS, SAFormalitzatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
Contractes menors 3T 2021Contracte menorContractes menors 3r Trimestre 2021Enllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1394/2018ServeisObertContracte administratiu per a la contractació d'un servei Aaas d'un aplicatiu per a la gestió diària de la formació i l'ocupació per a la regidoria d'ensenyament, formació i ocupació de l'ajuntament de Cunit13734.71 €SPIN VilanovaFormalitzatEnllaç
2402/2022ServeisObertConcessió administrativa per a la instal·lació d'una guingueta-bar, amb WC públic al Carrer Rosa Sensat núm. 222000 €Oscar Vicens GimenoFormalitzatEnllaç
2746/2020SubministramentsObertSubministrament de dues màquines barredores per neteja viària132797.5 €MAX EQUIPMENT, SLFormalitzatEnllaç
1458/2018SubministramentsContracte menorContracte menor per al subministrament de 15 carpes plegables per als esdeveniments organitzats per l'Ajuntament de Cunit18077.33 €Mastertent Ibérica, SLAdjudicatEnllaç
4082/2022ServeisObertServei de buidat de fosses sèptiques dels WC de platja38478 €ECOBOX WC, S.L.FormalitzatEnllaç
3487/2021ServeisContracte menord'elaboració de les fitxes d'inventari de l'estat dels 31 edificis de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cunit17545 €JORDI GIL TEIXIDÓAdjudicatEnllaç
1197/2022ServeisObertAtorgament de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada (Guinguetes) de la platja de Cunit0 €XENULUA, SLFormalitzatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
Contractes menors 2T 2021Contracte menorContractes menors 2T 2021Enllaç
Contractes Menors 4º TrimestreContracte menorContractes Menors 4º TrimestreEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
1000/2019 negociatAdministratiu especialNegociat sense publicitatExplotació indirecta de les activitats de restauració amb mòduls que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany de 2019860.31 €LOT8 XENULUA, SLFormalitzatEnllaç
Contractes any 2018 - acord marcContracte menorContractes any 2018 - acord marcEnllaç
3741/2018ServeisObertServei de telefonia mòbil i dades54950.76 €TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAUFormalitzatEnllaç
2405/2021SubministramentsContracte menorLloguer zona de bany adaptada a persones amb mobilitat reduïda17884.41 €Recreativos Acuáticos Horadada S.L.AdjudicatEnllaç
Contractes basats acords marc 2022Contracte menorContractes basats acords marc 2022Enllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
Contractes menors 2T de 2022 (de + 5.000€)Contracte menorContractes menors 2T de 2022 (de + 5.000€)Enllaç
5278/2019Altra legislació sectorialObertAtorgament concessió demanial d'us privatiu d'un bé de domini públic, Centre Cívic Els Jardins0 €FRANCISCO JAVIER CUELLAR ORTEGAFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.0 €CRISTIAN DELGADO OTEROFormalitzatEnllaç
1738/2021ServeisContracte menorManteniment informatiu i creació de continguts audiovisuals del nou canal de comunicació 'Cunit Informa' de l'Ajuntament de Cunit15728.79 €Neus Rovira TalaverónAdjudicatEnllaç
1014/2022ServeisObertServeis d'un operador de telecomunicacions homologat per tal de proveir a cada una de les seus municipals objecte de la present licitació, d'una connexió a Internet de Banda Ampla77101.2 €Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, S.L.FormalitzatEnllaç
GE 6590/2017ObresObertContracte administratiu per a la realització de les obres de reparació d'avaries amb defectes d'aïllament de línies d'enllumenat exterior del municipi de Cunit71151.52 €SECE, SAFormalitzatEnllaç
1806/2021ServeisObertServei de dinamització juvenil de Cunit98696.65 €DIVERSPORT, SLFormalitzatEnllaç
3858/2021ServeisObertServei de suport a la neteja viaria i manteniment de parcs i jardins89877.79 €PREZERO ESPAÑA, SAFormalitzatEnllaç
5580/2021ServeisObertDisseny, impressió i distribució dels suports d'informació físicsEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
5580/2021ServeisObertDisseny, impressió i distribució dels suports d'informació físicsEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
1015/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació dels serveis de restauració zona de servitud domini públic al passeig marítim temporada 2021DesertEnllaç
6418/2018ServeisObertImplantació i posada en funcionament i manteniment d'una plataforma destinada a la gestió comptable i econòmica per mitjans electrònics48941.72 €SPAI INNOVA ARTIGAS, S.L.FormalitzatEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de CunitDesertEnllaç
7363/2019ObresObertObres contingudes a la memòria valorada per reposició d'aglomerat asfàltic37364.8 €TECNOLOGIA DE FIRMES SAAdjudicatEnllaç
5850/2018ObresObertReparació de clavegueram (tram III) subvencionades pel PEXIDesertEnllaç
Exp. 2318/2020ServeisContracte menorContracte menor per la contractació dels serveis necessaris per a posar en funcionament una plataforma digital de participació.Enllaç
5088/2020SubministramentsObertSubministrament de maquinària per combatre les males herbes mitjançant l'aigua calenta pel municipi de Cunit65105.26 €INGENIERIA URBANA MARGAR, SLFormalitzatEnllaç
5217/2017SubministramentsContracte menorContracte menor de subministrament i instal·lació de l'enllumenat dels passos de vianants situats a la C-3113798.31 €SECE, SAAdjudicatEnllaç
5105/2020ObresObertObres projecte d'enllumenat zona esportiva municipal57596 €RIEMAR PROJECTES I INSTAL.LACIONS SLFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1586/2019SubministramentsObertSubministrament i substitució de lluminàries dels edificis municipals de Cunit64101.87 €LED QUALITY LUX, SLFormalitzatEnllaç
Contractes menors 4 Trimestre 2022Contracte menorContractes menors 4 Trimestre 2022Enllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
6787/2019 bisServeisObertContracte per la prestació del servei de correus de l'Ajuntament31640.41 €SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.EFormalitzatEnllaç
Contractes any 2020 - acords marcContracte basat en acord marcContractes any 2020 - acord marcEnllaç
6365/2022ServeisObertServei de control d'accés a l'oficina d'atenció als ciutadans de l'Ajuntament de Cunit15833.77 €INTEGRA MANTENIMENT GESTIO I SERVEIS INTEGRATS, CENTRE ESPECIAL DE TREBALL CATALUNYA, SLFormalitzatEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021DesertEnllaç
3132/2022ServeisNegociat sense publicitatservei artístic del grup musical "Els Catarres" i l'artista "Suu"38720 €ARTS MANAGERS S.L.AdjudicatEnllaç
6857/2019ObresObertObres adequació ascensor Casal MunicipalEnllaç
1197/2022ServeisObertAtorgament de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada (Guinguetes) de la platja de Cunit0 €NARCISA LIMONGI ANDRADEFormalitzatEnllaç
3552/2021ServeisObertServei d'assessorament i suport als serveis de contractació de l'Ajuntament de Cunit33275 €FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SLFormalitzatEnllaç
Contractes menors 4T 2021Contracte menorContractes menors 4T 2021Enllaç
7746/2020ServeisObertServei de prevenció dels riscos professionals del personal de l'Ajuntament de Cunit40926.07 €MUNBY 2004, S.L.FormalitzatEnllaç
579/2019Altra legislació sectorialObertAutorització demanial d'us del domini públic per a l'explotació de casetes de la Feria d'Abril 20190 €ASOCIACIONCULTURAL RECREATIVA Y GASTRONOMICA ALEGRIA DEL SURAdjudicatEnllaç
1000/2019Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany 2019860.31 €SERGIO ARMADA CORNEJO LOT 4FormalitzatEnllaç
2212/2018SubministramentsObertSubministrament de material d'oficina per les dependències municipals de l'Ajuntament de CunitDesertEnllaç
4762/2021SubministramentsContracte menorContracte menor de la compra i instal·lació de lluminàries dels passos soterrats dels carrers Tarragonès, carrer les Sorres i carrer Estació16866.19 €SECE, S.AAdjudicatEnllaç
4910/2022ServeisObertServeis de docencia per realitzar accions de formació municipal3240 €FEMAREC, SCCLFormalitzatEnllaç
2844/2020ObresObertObres de repintat i reposició de senyalització horitzontal i vertical81541.9 €PROSEÑAL, S.L.U.FormalitzatEnllaç
GE- 1108/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta serveis de temporada a les platges del terme municipal de Cunit969.21 €XENULUA, SLFormalitzatEnllaç
8077/2020ServeisObertServei públic del Cementeri Municipal de Cunit39204 €GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SLFormalitzatEnllaç
7178/2019SubministramentsObertSubministrament màquina netejadora a vaporDesertEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-20210 €LAIA JUNYENT BONNINFormalitzatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
4718/2021ServeisObertPrestació del servei de la deixalleria de proximitat del municipi de Cunit335252.85 €CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOSAUXILIARES S.A.FormalitzatEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021DesertEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
6475/2020ServeisObertServeis esportius del Complex Esportiu Municipal Els Joncs1081112.92 €LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SLFormalitzatEnllaç
6418/2017ServeisObertContractació administrativa del servei d'implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la gestió comptable i econòmica per mitjans electrònicsDesertEnllaç
1063/2018ObresContracte menorContracte menor per a les obres de pavimentació amb mescla bituminosa al pàrquing de RENFE a Cunit18851.8 €TECNOLOGIA DE FIRMES, SAAdjudicatEnllaç
1412/2018ServeisObertServei de recollida i custòdia dels animals de companyia abandonats o perduts, així com la seva protecció, defensa i adopció al terme municipal de Cunit76599.56 €Associació Amics dels Animals de CunitFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
Contractes menors 1T 2022Contracte menorContractes menors 1T 2022Enllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 20181218.47 €DANIEL JURADO ARGILAFormalitzatEnllaç
Contractes any 2019 - acord marcContracte menorContractes any 2019 - acord marcEnllaç
394/2018ServeisContracte menorEstudi global de l'equipament del Casal Municipal13878.7 €Mònica Vila Arquitectura i Project Management SLP.AdjudicatEnllaç
GE-1487/2018Altra legislació sectorialObertConcessió demanial d'us privatiu espais recinte firal de la "Feria de Abril" per a la instal·lació i explotació de casetes0 €ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA CUNITFormalitzatEnllaç
3742/2018SubministramentsContracte menorContracte menor per al subministrament de cablejat, micròfons i la seva instal·lació a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit12304.32 €Graells So i Llums SLAdjudicatEnllaç
1901/2018ServeisObertRedacció de quatre projectes de millora i condicionament de diversos trams de carreteres de Cunit6905.95 €PLIKUM, SL (Lot 2)FormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1762/2021ServeisObertServei d'inspecció i manteniment dels jocs i parcs infantils municipals de l'Ajuntament de Cunit15121.38 €PARCS I JARDINS CATALUNYA, S.L.AdjudicatEnllaç
4321/2022ServeisNegociat sense publicitatServei de manteniment i suport del sistema d'informació geogràfica municipal12087.9 €Consultoria Tècnica Nexus Geografics, S.LFormalitzatEnllaç
2212/2018SubministramentsObertSubministrament de material d'oficina per les dependències municipals de l'Ajuntament de Cunit7415.66 €OFFICE DEPOT,SLFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
220/2018ServeisObertContracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació95638.4 €SURT FUNDACIÓ DE DONESFormalitzatEnllaç
6134/2019ServeisObertServeis Tècnics esportius, la neteja de la instal·lació i el subministrament i manteniment de la maquinària de Fitness en la modalitat d'arrendamentEnllaç
3902/2021ServeisContracte menorContracte menor per a substitució de lluminàries al casc antic15866.01 €PILOSTOP S.L.AdjudicatEnllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 20181210 €DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZFormalitzatEnllaç
1901/2018ServeisObertRedacció de quatre projectes de millora i condicionament de diversos trams de carreteres de Cunit9075 €FOREST. Gestión Integral de Ingenieria SL (Lot 1)FormalitzatEnllaç
1594/2021ServeisObertServei d'assessorament i suport als serveis de contractació de l'Ajuntament de CunitEnllaç
GE- 1108/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta serveis de temporada a les platges del terme municipal de Cunit4325.75 €PLAYA AQUATIC PARK, SLFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
Contractes basats en cords marc 2021Contracte menorContractes basats en cords marc 2021Enllaç
1024/2018ServeisObertImplantació i posada en funcionament i manteniment d'una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l'activitat i procediment administratiu92757.52 €ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.FormalitzatEnllaç
1452/2018ServeisContracte menorCurs de capacitació per operaris especialitzats en el sector industrial i logístic10000 €PREVENTIUM,Prevención de Riesgos Laborales, S.A.UAdjudicatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
5251/2019ObresObertObres de condicionament parcial de l'Avi Pau com equipament Cultural de CunitDesertEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-20210 €LAS DELICIAS DE RODA, SLFormalitzatEnllaç
6013/2021ServeisContracte menorContracte menor d'assistència tècnica per a la preparació de l'informe de justificació i el plec tècnic dels nous serveis de la neteja viària i la recollida de residus a Cunit17738.6 €LOVIC DISSENY I CONTROL SERVEIS URBANS SLAdjudicatEnllaç
Exp. 3586/2020ObresContracte menorContracte menor per rehabilitació de la tanca perimetral de l'edifici de la policia local.46790.34 €MCM PROJECTES I SERVEIS, S.AAdjudicatEnllaç
1290/2020ServeisContracte menorContracte Menor per la contractació d'un Pla de Comunicació Intern i Extern, a nivell comunicatiu intern de l'Ajuntament de Cunit16940 €Roman Reputation MattersAdjudicatEnllaç
5520/2019SubministramentsObertSubministrament d'una màquina retroexcavadora per a la Brigada Municipal68352.9 €JOAN CORTIADA, SAFormalitzatEnllaç
5132/2019SubministramentsObertSubministrament de paper d'impressió i material personalitzat per l'Ajuntament de Cunit13927.5 €ARTES GRAFICAS BOTELLA GOMEZ, SLAdjudicatEnllaç
4103/2022ServeisObertServei de manteniment, conservació i neteja de les platges del Terme Municipal de Cunit494922.23 €PREZERO ESPAÑA, SAUFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
3053/2021SubministramentsContracte menorContracte menor per a de la compra de material de electrònica de xarxa per a la instal·lació d'una xarxa de fibra òptica entre els edificis municipals17771.36 €Aplicaciones Eléctricas ene S.A.AdjudicatEnllaç
8099/2021SubministramentsObertSubministrament de carburants (gasolina i gasoil per automoció) pels vehicles que integren el parc móvil, la maquinària i generadors a disposició dels diferents serveis municipals24100 €SOLREDFormalitzatEnllaç
1170/2018ObresContracte menorContracte menor d'obres de recreació parcial d'un bunquer antiaeri14993.68 €Servillum SLAdjudicatEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de Cunit0 €DOLORES ESPINOSA MARTINEZFormalitzatEnllaç
3609/2021ObresContracte menorContracte menor pels treballs de reconvertit de les instal·lacions de gas propà a gas natural de la zona esportiva municipal42749.43 €GILABERT MIRO SAAdjudicatEnllaç
3656/2018SubministramentsObertSubministrament i instal·lació de material audiovisual i lumínic per la sala polivalent del Casal MunicipalDesertEnllaç
2212/2018SubministramentsObertSubministrament de material d'oficina per les dependències municipals de l'Ajuntament de CunitDesertEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
579/2019Altra legislació sectorialObertAutorització demanial d'us del domini públic per a l'explotació de casetes de la Feria d'Abril 20190 €ASOCIACIÓNCULTURAL PASIÓN FLAMENCA DE CUNITAdjudicatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de Cunit0 €TDC PARC SOCIEDAD LIMITADAFormalitzatEnllaç
5850/2018 IIObresObertObres de substitució de 80 metres del col·lector de clavegueram de l'Av Tarragona, Tram III61126.21 €COVAN OBRES PUBLIQUES, SLFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 20181331 €CUNIT HABANA, SLFormalitzatEnllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 20181331 €CUNIT HABANA, SLFormalitzatEnllaç
781ServeisObertServei de Cementiri municipalEnllaç
6857/2019 bisObresObertObres d'adequació de l'ascensor del Casal Municipal de Cunit125581.63 €GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A.FormalitzatEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021DesertEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de Cunit0 €DAMIEN FRANÇOIS XAVIER MICHEL FLALLOFormalitzatEnllaç
1197/2022ServeisObertAtorgament de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada (Guinguetes) de la platja de Cunit0 €FRANCISCO MIGUEL PEREZ ALMAGROFormalitzatEnllaç
4910/2022ServeisObertServeis de docencia per realitzar accions de formació municipal2000 €ATIC EDUCACIÓ, SLFormalitzatEnllaç
757/2021ServeisObertServei de menjador, en la modalitat de càtering, als infants de la Llar d'Infants "El Trenet"71815.92 €7 I TRIA, SAFormalitzatEnllaç
1751/2022SubministramentsObertSubminstrament de 2 vehicles nous de recollida bilaterals de residu amb capacitat superior o igual a 20 m3 per al servei de recollida de residus municipals de CunitEnllaç
3656/2018 bisSubministramentsNegociat sense publicitatSubministrament i instal·lació de material audiovisual i lumínic per la sala polivalent del Casal Municipal24503.5 €GRAELLS SO I LLUMS, S.L.FormalitzatEnllaç
1901/2018ServeisObertRedacció de quatre projectes de millora i condicionament de diversos trams de carreteres de Cunit12541.04 €PLIKUM, SL (Lot 4)FormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
GE-5359/2017ObresObertExecució de les obres contingudes en la "Memòria valorada per la reparació de les voreres" el terme municipal de Cunit63707.87 €CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SLFormalitzatEnllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 20182541 €CUNIT HABANA, SLFormalitzatEnllaç
GE-1109/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta de les activitats de restauració zona de servitud 20182541 €CUNIT HABANA, SLFormalitzatEnllaç
7758/2020ServeisObertServei d'inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals de l'Ajuntament de Cunit.15507.36 €HPC IBÉRICA, S.A.AdjudicatEnllaç
2875/2019Altra legislació sectorialObertLlicència d'ús comú especial del domini públic per a l'explotació d'un servei de tren turístic dins del terme municipal de Cunit per a l'estiu 2019705.25 €MEDIRFLASH, SLUFormalitzatEnllaç
3656/2018 bisSubministramentsNegociat sense publicitatSubministrament i instal·lació de material audiovisual i lumínic per la sala polivalent del Casal Municipal10353.89 €GRAELLS SO I LLUMS, S.L.FormalitzatEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de Cunit0 €MONTSERRAT DE LAS HUERTAS PARRASFormalitzatEnllaç
GE-220/2018ServeisObertDesenvolupament del projecte medi obert "Joves a peu de carrer"DesertEnllaç
1r Trimestre Contractes menors 2021Contracte menor1r Trimestre Contractes menors 2021Enllaç
2746/2020SubministramentsObertSubministrament de dues màquines barredores per neteja viària240790 €ENVIROCAT SERVEIS, SLFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-20210 €MONTSERRAT DE LAS HUERTAS PARRASFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
3407/2019SubministramentsContracte menorContracte menor per al lloguer i neteja dels WC durant la temporada d'estiu a les platges de Cunit17920.1 €Vallas & Toilets SLUAdjudicatEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-20210 €DOLORES ESPINOSA MARTINEZFormalitzatEnllaç
3243/2022SubministramentsObertAdquisició i manteniment dels terminals homologats per la xarxa Rescat de la Policia Local40642.71 €ZENON DIGITAL RADIO, SLUFormalitzatEnllaç
3110/2021SubministramentsContracte menorContracte menor de subministrament i instal·lació passos de vianants "smart city"18022.95 €TRAFFIC SOLUTIONS SLAdjudicatEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de Cunit0 €XENULUA, SLFormalitzatEnllaç
GE- 1108/2018Administratiu especialObertExplotació indirecta serveis de temporada a les platges del terme municipal de Cunit786.5 €TDC PARC, SLFormalitzatEnllaç
776/2019ObresContracte menorObres d'execució d'una mini-rotonda del nus Cunit-Clariana-Travessera del Íbers23926.35 €OBRES I SERVEIS MARTÍNEZ ARLANDÉS, SLAdjudicatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
5036/2021ServeisContracte menorContracte menor condicionament pati Llar Infants20541.12 €Jardineria Artística Babilon S.L.AdjudicatEnllaç
1000/2019 negociatAdministratiu especialNegociat sense publicitatExplotació indirecta de les activitats de restauració amb mòduls que se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany de 2019908.71 €LOT7 ALOPEZ CHURRERIAS, SLFormalitzatEnllaç
3901/2021ObresContracte menorObres reparació millora i adequació enllumenat32367.5 €BOSIR, S.AAdjudicatEnllaç
8369/2022SubministramentsContracte menorContractació del subministrament i instal·lació de fanals malmesos a reposar en diferents zones del municipi.Enllaç
4910/2022ServeisObertServeis de docencia per realitzar accions de formació municipal5000 €FEMAREC, SCCLFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
1198/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels mòduls de restauració en zona de servitud de protecció de domini públic marítim ¿ terrestre al passeig marítim de CunitDesertEnllaç
1598/2022ServeisObertLloguer d'un trenet i servei de gestió de l'activitat per recórrer zones del municipi dins la campanya d'estiu (2022-2023-2024)18029 €PRODILLE ESPECTACLES, SLFormalitzatEnllaç
GE-1487/2018Altra legislació sectorialObertConcessió demanial d'us privatiu espais recinte firal de la "Feria de Abril" per a la instal·lació i explotació de casetes0 €MARIA DOLORES LATORRE BERENGUELFormalitzatEnllaç
6261/2019ServeisObertServei de signatura biomètrica a l'OAC6729.18 €PEAKWAY, S.LAdjudicatEnllaç
1 Trimestre Contractes Menors Import reduït (InterContracte menor1 Trimestre Contractes Menors Import reduït (Intervenció)Enllaç
2924/2022Concessió de serveisObertConcessió de serveis per establir les condicions mínimes que s'han de complir en la gestió i explotació de les zones d'estacionament regulat en superfície a implementar al municipi de Cunit durant la temporada de primavera-estiu.1106429.17 €ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAUFormalitzatEnllaç
4t Trimestre Contractes menors 2020Contracte menor4t Trimestre Contractes menors 2020Enllaç
GE-1487/2018Altra legislació sectorialObertConcessió demanial d'us privatiu espais recinte firal de la "Feria de Abril" per a la instal·lació i explotació de casetes0 €ASOCIACIÓN CULTURAL PASIÓN FLAMENCAFormalitzatEnllaç
8667/2022SubministramentsObertSubministrament amb instal·lació de 2 nous equipaments de serveis de begudes al parc de Cossetans i Passeig Marítim de CunitEnllaç
999/2019 bisAdministratiu especialObertExplotació indirecta dels serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit1962.62 €MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADAFormalitzatEnllaç
6867/2021ServeisContracte menorContracte menor de diagnosi de l'estat de l'enllumenat públic16559.96 €SECEAdjudicatEnllaç
5251/2019 negociatObresNegociat sense publicitatObres de condicionament parcial de l'Avi Pau com equipament Cultural de Cunit127610.01 €FRICOR SERVEI INTEGRAL S.L.FormalitzatEnllaç
2325/2021ServeisContracte menorContracte menor per a l'elaboració del Pla estratègic de l'Esport 2021-2023DesertEnllaç
7285/2021ServeisObertServei de gestió d'un sistema integral de gestió patrimonial mitjançant l'adquisició d'una aplicació informàtica de gestió de patrimoni58443 €AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLUFormalitzatEnllaç
1015/2020ServeisObertContracte de serveis per a l'explotació indirecta dels serveis de restauració que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-20210 €ALOPEZ CHURRERIAS, SLFormalitzatEnllaç
GE- 1016/2018Administratiu especialObertContracte per l'explotació indirecta serveis de Guingueta-Bar platges Cunit4538.71 €FCO MIGUEL PEREZ ALMAGROFormalitzatEnllaç
1016/2020 VServeisObertAutoritzacions per a l'explotació de les activitats de platja temporada de 2021DesertEnllaç
2 Trimestre Contractes Menors 2019Contracte menor2 Trimestre Contractes Menors 2019Enllaç
6774/2020ServeisObertServei de control d'accés a l'oficina d'atenció als ciutadans de l'Ajuntament de Cunit18503.27 €INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS S.L.AdjudicatEnllaç
1207/2019Concessió de serveisObertGestió del servei de l'escola de musica municipal per al CURS ESCOLAR 2019-2020 en règim de concessió de serveis0 €CONTRAPUNT COOPERATIVA DE MUSICS SCCLFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
1199/2022ServeisObertAutoritzacions per l'explotació dels serveis de temporada (activitats de platja) en zona de domini públic marítim - terrestre de CunitDesertEnllaç
4 Trimestre Contractes Menors 2019Contracte menor4 Trimestre Contractes Menors 2019Enllaç
7464/2020ServeisObertContractació en modalitat de rènting, sense opció a compra, dels dispositius d'impressió i multifunció132192.5 €SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SAFormalitzatEnllaç
2549/2020SubministramentsObertSubministrament de material audiovisual per a la Sala d'actes del Casal Municipal10829.1 €CASI NADA SLAdjudicatEnllaç
597/2019ObresObertObres de construcció d'una coberta autoportant al CEIP Pompeu Fabra437038.41 €ESGUIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLUFormalitzatEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
4910/2022ServeisObertServeis de docencia per realitzar accions de formació municipalDesertEnllaç
1016/2020ServeisObertExplotació indirecta dels serveis i activitats que se situaran en la zona de servitud de protecció per a les temporades de bany 2020-2021.DesertEnllaç
5542/2022SubministramentsObertSubministrament i instal·lació d'una carpa per l'aixoplug de vehiclesDesertEnllaç
2239/2022ServeisObertPrestació del servei d'abalisament de la zona de bany de les platges del terme municipal de Cunit70320.82 €SEALAND ON OFFSHORE SERVICES, SLFormalitzatEnllaç
ExpedientTipus de contracteProcedimentDenominacióImport (amb IVA)AdjudicatariEstatMés Informació